Kur kreiptis pacientui, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika


    Viešoji įstaiga Rumšiškių PSPC yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo). Vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigoje 2011 m. spalio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.68 įstaigoje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją paskirta Laimona Greičiuvienė.

    Pranešti apie korupciją VšĮ Rumšiškių PSPC gali kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turintis žinių arba pagrįstų įtarimų apie įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.

    Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti Rumšiškių PSPC administracijai:
                Raštu;
                Telefonu direktorei 8-346-47116;
                El.paštu: info@rumsiskiupspc.lt;

    Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
               vardą, pavardę,
               gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti),
               įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami vardą, pavardę, pareigas,
              skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

    Asmenys taip pat gali kreiptis anonimiškai. Įstaigos administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

    Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą  asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
Korupcijos prevencija
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS