Darbo užmokestis
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS


Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m. I ketvirtis

2022 m. II ketvirtis

2022 m. III ketvirtis

2022 m. IV ketvirtis

Šeimos gydytojai

3

3077,63

3342,44

3650,23

3202,45

Bendrosios praktikos slaugytojos

6

2122,26

2424,27

1845,23

1754,65

Kiti specialistai su įstaigos vadovu

2

2376,66

2652,70

2551,99

2613,42

Kitas personalas

2

1085,94

1157,00

1157,14

1148,56


Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m. I ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m. III ketvirtis

2021 m. IV ketvirtis

Šeimos gydytojai

3

3348,16

3283,91

3337,33

3176,68

Bendrosios praktikos slaugytojos

6

2015,92

2021,72

2142,95

2094,20

Kiti specialistai su įstaigos vadovu

2

2102,25

1925,25

2134,43

2272,10

Kitas personalas

2

948,14

946,96

949,93

1115,88


Darbo užmokesčio vidurkis